Utredningar

Centris utför utredningar enligt Socialtjänstlagen och Föräldrabalken vårdnad, boende, umgänge) på uppdrag av landets socialtjänster.

Kvalitetssäkrat arbete

Våra socionomer arbetar i team för att säkerställa att utredningarna handläggs effektivt och rättssäkert. Varje utredningsteam har en kvalitetsansvarig samordnare som ger utredarna kontinuerlig ärendehandledning. På så sätt avlastas också kommunens arbetsledare, något som är mycket uppskattat av kommuner vi arbetar i. Samordnaren håller en tät kontakt med uppdragsgivande kommun så att socialnämnden har en full insyn i utredningsarbetet. Det är viktigt för oss att vi håller en hög kvalitet på våra utredningar, därför ingår samordnaren kostnadsfritt i vår utredningstjänst.

När du anlitar oss på Centris kan du vara trygg med att du får hjälp av kvalificerade socionomer med dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning. Vi fortbildar vår personal kontinuerligt och håller oss uppdaterade om förändringar i lagstiftning, praxis och handläggningsrutiner.

Våra utredare

Vi ställer höga krav på våra anställda socionomer för att säkerställa att utredningarna håller hög kvalitet. Våra ledord är trygghet, förtroende och omtanke och dessa ska genomsyra hela utredningsuppdraget.  Vi har alltid barnets bästa i fokus och arbetar ständigt för att säkerställa rättssäkerheten för klienten. Vi är dessutom effektiva från första dagen på uppdraget!Specialkompetens

Utöver individuella erfarenheter och utbildningar har socionomerna i våra utredningsteam specialkompetens i barnsamtal. Teamen har också genomgått särskild utbildning om barns utsatthet, symptom och behov vid föräldrakonflikter.

Genom Barnahus i Lund och Socialstyrelsen har socionomerna fått utbildning i bedömningsinstrumentet HOME.

Uppdragsförfrågan
Jag vill gärna veta mer om era socionomtjänster