Samarbetssamtal

Effekterna av samarbetssamtal har på senare år ifrågasatts och forskare har påpekat att det är lätt att fokus flyttas från barnets bästa till målet att föräldrarna ska komma överens, oavsett vad det innebär för barnet. Ett samarbetssamtal som uppfyller kriterierna för barnets bästa kan inte bara ha karaktär av förhandling och medling. Föräldrar har ofta svårt att på ett objektivt sätt se till barnens bästa när konflikten rasar. Det behövs därför arbetsmetoder som på ett systematiskt och hållbart sätt hjälper föräldrar att komma ur konflikterna och bygga ett samarbete utan att kompromissa med barnets behov och rättigheter. Centris kurs i samarbetssamtal är framtagen i detta syfte.

Centris samarbetssamtal har inspirerats av familjearbete i USA, Australien och Kanada. Centris samarbetssamtal har sin utgångspunkt i systemteorin och använder bl a utvecklingspsykologi och anknytningsteori för att synliggöra barnets behov i förhållande till separationen. Genom praktiska övningar i kommunikations- och förhandlingsteknik får föräldrarna aktiv hjälp av samtalsledarna att förbättra sin kommunikation och hitta nya och hållbara vägar till samarbete, utan att tappa fokus på barnets bästa.

Genom utbildningen får du verktyg för att:

  • synliggöra barnets livsvillkor, symptom och behov
  • uppmärksamma föräldrarna om konfliktens negativa effekter för barnet
  • hjälpa föräldrar att komma ur konfliktbeteende och fokusera på barnets behov
  • hjälpa föräldrar till ett hållbart samarbete
  • hjälpa föräldrarna att utöva ett gemensamt föräldraskap

Kursledare:

Tova Zetterberg Pihl; auktoriserad socionom, M. of S. Sc. In Social Work, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Tova har arbetat med både utredning och behandling på institution och inom socialtjänstens barn- och ungdom samt med familjerätt.

Åsa Bergström; auktoriserad socionom, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Åsa har en bakgrund som behandlare på institution och som utredare inom socialtjänstens barn- och ungdom samt inom familjerätt.

Målgrupp:

Samtalsledare inom samarbetssamtal samt andra familjebehandlande samtal. Familjerättssekreterare

Omfattning:

Kursen omfattar två heldagar

Kommande kurstillfällen:
18-19 oktober 2018