Medling

SE BARNET – tvärvetenskaplig privat medling

Centris i samarbete med Juristbyrån Martina Kallenberg är stolta över att kunna erbjuda ett unikt, tvärvetenskapligt medlingsprogram för föräldrar som befinner sig i konflikt kring frågor som rör deras barn. Syftet är att avsluta konflikten och nå en hållbar juridisk lösning.

Varför ett tvärvetenskapligt medlingsprogram?

Medlingen ger er möjlighet till diskretion och ni undviker att offentliggöra er konflikt och era privata förehavanden i domstol. Medlingen erbjuds i såväl intensiv som ordinär form vilket ger er möjlighet att tidseffektivt, utifrån ert eget schema, få hjälp att lösa konflikten. Genom att ni som föräldrar tar ett gemensamt beslut att lösa er konflikt med hjälp av tvärvetenskaplig, privat medling ökar ni förutsättningarna för att konflikten ska avslutas inom rimlig tid och ni förebygger ytterligare positionering er emellan.

Ni som föräldrar får direkt tillgång till medlare som besitter en unik tvärvetenskaplig kompetens och erfarenhet av att:

  • ha dömt och fattat beslut i domstol
  • ha varit ombud i familjerättsliga mål i domstol
  • ha utarbetat en framgångsrik metod, Centrismodellen, för att lösa svåra konflikter
  • ha genomfört vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag av domstol
  • ha utfört second opinion på familjerättsliga utredningar i domstol
  • ha genomfört familjeterapi med föräldrar i konflikt

Ordinär medling eller intensivmedling?

Vi erbjuder båda alternativen. Väljer ni ordinär medling kan ni förvänta er att det tar ca 2-3 månader att genomgå programmet med en mötesfrekvens om 2-4 ggr/månad. Väljer ni intensivmedling är beräknad tidsåtgång 3-4 heldagar vilka kan förläggas vardagar alternativt helger. Medlingen kan utföras i våra lokaler på Råbylunds Gård i Lund eller i lokaler på ort som ni väljer.

Långdragna föräldrakonflikter är skadliga för barn

Det är inte skilsmässan i sig som är skadlig för barnet. Det är själva konflikten mellan föräldrarna som skadar, särskilt om den blir djupgående och långdragen. Det är svårt för barn att ha en god relation till två föräldrar som bråkar. Barnet hamnar i en lojalitetskonflikt som orsakar oro, stress och sorg. Barn som utsätts för långdragna lojalitetskonflikter riskerar att utveckla psykisk ohälsa, också i vuxenlivet. Centrismodellen, som vi använder oss av i tvärvetenskaplig privat medling, är en framgångsrik metod för att få föräldrar att lösa sina konflikter och bättre tillgodose barnets behov av två samarbetande föräldrar. Medlarna har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrar som inte kommer överens och har gedigna teoretiska kunskaper om barns beteenden, symptom och behov vid föräldrakonflikter.

Hör av er redan idag för att se hur snart vi kan hjälpa just er.

Medling på uppdrag av domstol

Vi utför även medlingsuppdrag på uppdrag av domstol

Uppdragsförfrågan
Jag vill gärna veta mer om era medlingstjänster