Familjehemsutredningar

Centris utför kvalificerade familjehemsutredningar på uppdrag av landets socialtjänster. Hos oss finns socionomer med särskild kompetens och erfarenhet från myndighetsarbete med familjehem. Våra familjehemsutredare är bland annat utbildade i Nya Kälvestensintervjun och har nödvändiga verktyg för att utreda känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag hos de tilltänkta familjehemsföräldrarna.

Vi utreder era familjehem

Centris tillhandahåller inga egna familjehem. Vi utreder endast de familjer som kommunerna själva rekryterat. Vår tanke är att kommunerna inte ska behöva fastna i långa och kostsamma avtal avseende familjehem. När utredningsuppdraget är slut gör vi inga anspråk på fortsatt samarbete, det är kommunerna själva som ansvarar för sina familjehem.

Om kommunen önskar kan vi givetvis bistå med utbildning och handledning för familjehem som en separat tjänst.

Analys ingår

Våra utredningar håller hög kvalitet och vi utreder med stöd av Nya Kälvesten med särskilt fokus på anknytning, mentalisering och affekter. Centris samarbetar med personer som är godkända för analys av Nya Kälvestensintervjun enligt aktuella regler.

Uppdragsförfrågan
Jag vill gärna veta mer om era socionomtjänster