Om Centris utbildningar

Kontinuerlig vidareutbildning är en viktig faktor för att höja kompetensen inom yrkesområdet socialt arbete. Centris erbjuder enstaka utbildningar eller kompletta utbildningspaket riktade till olika verksamheter inom socialt arbete i hela Sverige. Våra utbildningar bygger på aktuell forskning inom respektive område. Utbildingarna kan även ingå i ett skräddarsytt mentorskap på just din arbetsplats.

Utbildningarna hålls i Lund eller på den plats som kunden önskar.