Centris – om barn i konflikt

Barn far illa av konflikter mellan vuxna närstående, det kan vara föräldrakonflikter eller konflikter mellan t.ex föräldrar och familjehem. Antalet utredningar inom socialtjänsten som egentligen bottnar i föräldrakonflikter ökar. Yrkesverksamma som familjerna möter har ofta olika perspektiv och ger ofta motstridiga råd. Centris har sammanställt forskning från både Sverige och andra länder om hur barn påverkas samt vilka symtom barn ofta uppvisar som resultat av konflikterna. Genom Centris utbildning kan olika yrkesgrupper få en samsyn om hur barnets utsatthet och symtom kan tydliggöras i t.ex utredning och behandling.

Detta får du med dig:

Fördjupade kunskaper om reaktioner, symtom och behov hos barn som lever med vuxna närstående som är i konflikt. Kunskap om hur föräldrarnas konfliktbeteende leder till allvarliga brister i föräldraskapet och hur omsorgssvikt i förhållande till konflikter kan identifieras och uppmärksammas. En gemensam, professionsöverskridande kunskap som kan tillämpas i utredning och behandling, inom förebyggande arbete samt i kurativt och pedagogiskt arbete.

Kursledare:

Tova Zetterberg Pihl; auktoriserad socionom, M. of S. Sc. In Social Work, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Tova har arbetat med både utredning och behandling på institution och inom socialtjänstens barn- och ungdom samt med familjerätt.

Åsa Bergström; auktoriserad socionom, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Åsa har en bakgrund som behandlare på institution och som utredare inom socialtjänstens barn- och ungdom samt inom familjerätt.

Målgrupp:

Samtliga professionella som möter barn som upplever konflikter mellan betydelsefulla närstående eller de vuxna runt dessa barn; socialsekreterare, kuratorer, sjuksköterskor, behandlare

Omfattning:

Kursen omfattar två heldagar

Kommande kurstillfällen:

3-4 maj 2018

15-16 november 2018