Barnsamtal

Samtal med barn förekommer i många olika yrkesroller och utifrån flera olika perspektiv. Centris har sammanställt forskning om hur socialtjänsten bäst samtalar med barn i myndighetsutövning. En av barnkonventionens grundläggande principer är att alla barn har rätt att fritt få uttrycka sina åsikter och bli hörda. Genom barnets berättelse får vi kunskap om hur barnet ser på sina livsomständigheter, något som är nödvändigt för att förstå hur vi bäst kan hjälpa.

För att kunna göra en rättssäker bedömning om vad som är barnets bästa krävs både kännedom om lagstiftningen och kunskap om att samtala med barn i utredande syfte. Centris utbildning i barnsamtal är speciellt framtagen för att stärka kompetensen inom socialtjänstens utredningar av barn och unga.

Detta får du med dig:

Uppdatering om gällande lagstiftning på området, kunskap om hur utredaren bäst samtalar med barn för att säkerställa att de ges de bästa förutsättningarna att berätta om sin livssituation samt kunskap om vilka frågeställningar utredaren behöver ta upp med barnet och hur dessa ska formuleras.

Kursledare:

Tova Zetterberg Pihl; auktoriserad socionom, M. of S. Sc. In Social Work, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Tova har arbetat med både utredning och behandling på institution, inom socialtjänstens barn- och ungdom samt med familjerätt.

Åsa Bergström; auktoriserad socionom, högskoleutbildad handledare samt KBT-terapeut (steg 1). Åsa har en bakgrund som behandlare på institution och som utredare inom socialtjänstens barn- och ungdom samt inom familjerätt.

Tova och Åsa har sedan 2012 utbildat över 1500 socionomer över hela landet samt utbildat i barnsamtal vid Karlstad universitet.

Målgrupp:

Socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten samt utredare på utredningshem.

Omfattning:

Kursen omfattar två heldagar

Kommande kurstillfällen:
4-5 oktober 2018